Lessen


M.O. Martial Arts is een school waar we all-style Martial Arts trainen op basis van het Songahm Taekwondo systeem. Dit betekent dat onze lessen gebaseerd zijn op traditioneel Taekwondo, maar dat we ook veel andere disciplines integreren in onze lessen. De nadruk ligt bij de ontwikkeling van het individu als geheel.

 

Onze visie is dat mensen die bewust mentaal en fysiek getraind worden in verschillende levensvaardigheden bijdragen aan een betere wereld. Simpelweg door een beter mens te zijn. Fysiek fit, mentaal sterk en technisch geschoold om het beste uit jezelf te halen. Daar staat M.O. Martial Arts voor.

 

 

Wij zijn trots onderdeel van ATA Worldwide en ATA Europe. Als onderdeel van deze wereldwijde organisatie hebben wij constant toegang tot de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Martial Arts. Op deze manier verzekeren wij onszelf ervan het team van M.O. Martial Arts en onze studenten constant te blijven uitdagen het meeste uit zichzelf te halen.

De lessen van M.O. Martial Arts zijn erop gericht om iedereen te leren hoe ze fit, zelfverzekerd en positief in het leven kunnen staan. Dit is wat ons betreft de kern waar elke training in Martial Arts om zou moeten gaan. Of je nu 4 jaar oud bent of 64 jaar jong, ieder mens heeft een plek nodig om aan zichzelf te werken. Want hoe oud je ook bent, er is altijd meer te leren.

Wij geloven dat mensen die fysiek getraind en mentaal fit zijn, de leiding over hun eigen leven in eigen hand kunnen nemen. Als mensen in hun eigen leven in controle zijn, kunnen ze ook een inspiratie en een leider voor de mensen om hen heen worden.

 

Leiders worden niet geboren, zij worden gemaakt. Bij M.O. Martial Arts bouwen we aan de leiderschapsvaardigheden van onze leden door fysieke training te combineren met training in levensvaardigheden als Respect, Overtuiging, Communicatie en Discipline.

  

Om iedereen de kans te geven op zijn/haar eigen niveau te werken aan zichzelf biedt M.O. Martial Arts drie verschillende programma’s aan. Master Club, Leadership & Legacy.
MASTER CLUB

In het Master Club programma wordt door fysieke training fitheid, kracht en weerbaarheid ontwikkeld. Belangrijker nog is het mentale aspect, dat als een rode draad door alle lessen loopt. Studenten leren levensvaardigheden als discipline, communicatie en respect voor zichzelf en anderen. Zo draagt de training bij aan een sterke karakterontwikkeling en een positieve levenshouding. 

De Master Club is het basis trainingsprogramma van M.O. Martial Arts. Studenten leren de basis van traditioneel taekwondo, zelfverdediging en de karakter vormende vaardigheden die een Zwarte Band kenmerken. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen die bereid is aan zichzelf te werken en een positieve invloed te hebben op zichzelf en de mensen om hem/haar heen. Er wordt lesgegeven volgens de werkwijze van de ATA, een wereldwijde organisatie die is opgericht in Amerika door Grootmeester Haeng Ung Lee.

 

De voordelen van trainen in de Master Club zijn onder andere: 

• Toename van zelfvertrouwen

• Fitheid

• Krachtopbouw en gewichtsverlies.

• Verbetering van postuur.

• In staat zijn jezelf te verdedigen. 

• Trainen en ontwikkelen van basis levensvaardigheden: Communicatie, Overtuiging, Respect, Discipline, Eerlijkheid en Eigenwaarde.  

 

 


LEADERSHIP

Het Leadership programma is er voor de Master Club Studenten die meer willen halen uit hun taekwondo training. In het dit programma ligt veel nadruk op het ontwikkelen van de presentatievaardigheden van de student. Verder wordt er veel aandacht besteed aan het onderwijzen en uitdiepen van de levensvaardigheden die samen de Circle of Life vormen. In de Leadership programma werken studenten de levensvaardigheden verder uit aan de hand van de bouwstenen waaruit ze zijn opgebouwd. 

Kortom, Leadership studenten ontwikkelen meer fysieke en mentale vaardigheden. Zij leiden door een voorbeeld en inspiratie te zijn voor anderen. 

Om deze vaardigheden te trainen krijgen zij toegang tot twee extra lessen van M.O. Martial Arts. 

 

 

Ten eerste de Competition Club waar er gericht getraind wordt op het competitie (combat) sparren volgens de regels van de ATA. 

Ten tweede het XMA (eXtreme Martial Arts) programma waarin de nadruk ligt op show Martial Arts en presentatie vaardigheden. Dit programma is ontwikkeld om studenten van elke rang de zo bekende springende en draaiende technieken te leren en een geweldige performance neer te zetten. Om de motoriek en verbeelding van de student verder uit te dagen wordt er gewerkt met trainingswapens als het Zwaard en de Kama’s.  In het Leadership programma dagen we studenten uit een leidende rol op zich te nemen door een voorbeeld te zijn voor anderen. Dit leren zij in speciale Competitie lessen en door training in eXtreme Martial Arts (XMA). De kwaliteiten die een student leert in het Leadership Programma, zorgen ervoor dat zij als leiders anderen kunnen inspireren en motiveren, zowel in een Martial Arts les als in de wereld daarbuiten.


LEGACY

In het Legacy programma verdiepen we de kennis van de traditionele Martial Arts. Zo wordt er tot in detail getraind op de traditionele technieken uit het Master Club programma. Daarnaast richt het onderwijs in het Legacy Programma zich op het hoogste niveau van communicatieve en Leiderschapsvaardigheden. Deze vaardigheden zijn gericht op structuur, emotie en kennis.De studenten in het Legacy programma leren het hoogste niveau van communicatieve en Leiderschapsvaardigheden. Deze vaardigheden zijn gericht op het bieden en handhaven van structuur, het tonen en sturen van emotie en het ontwikkelen en overdragen van kennis. Om hun communicatieve en Leiderschapsvaardigheden tot in detail te ontwikkelen bieden we de meest gedreven Legacy studenten de kans om stage te lopen bij M.O. Martial Arts. Deze trainees krijgen de kans te assisteren bij de Master Club lessen. Op deze manier leren ze om voor een groep te staan en leiding te geven aan hun medestudenten. Vaardigheden die de rest van hun leven van onschatbare waarde zullen zijn.